key partner imagekey partners
slovensky english magyar
 

KEY partners s.r.o.


Za pomoci moderných informačných technológií poskytujeme bezpečný servis pri plnení vašich účtovných, mzdových a personálnych povinností. Automatizáciou procesu vám šetríme čas a znižujeme náklady.

Naše služby

Komplexné vedenie účtovníctva

Zabezpečíme vám vedenie účtovníctva buď v sídle našej spoločnosti, alebo vo vašich kancelárskych priestoroch. Výstupom našej práce sú výkazy zostavované v dohodnutej periodicite, účtovná závierka a finančné výkazy, daňové priznania pre daň z prijmov a dph príp. ďalšie informácie pre súvisiace procesy

Revízia účtovníctva

Na základe vašej požiadavky vykonáme revíziu vášho účtovníctva a zároveň vám pomôžeme riešiť identifikované problémy. Výstupom z revízií je vždy správa, ktorá opisuje ich priebeh a zistené nedostatky.

Rekonštrukcia účtovníctva

Vykonáme rekonštrukciu vášho účtovníctva a pripravíme finančné výkazy pre opravné prípadne dodatočné podania.

Vedenie mzdovej agendy

Budeme viesť všetky mzdové a personálne záznamy o vašich zamestnancoch a pripravíme vám výplatu miezd. Zároveň vás budeme informovať o povinných odvodoch daní, sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s výplatou miezd za zamestnancov príslušným inštitúciám. V rámci tejto agendy za vás prihlásime, resp. odhlásime, vašich zamestnancov na správe sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní. Taktiež na mesačnej báze podáme podáme výkazy pre účely sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní.

Personalistika

Pripravíme vám všetky dokumenty požadované slovenskými pracovnoprávnymi predpismi. Zároveň budeme vykonávať správu vášho sociálneho fondu, cestovných výdavkov a poskytovať asistenciu pri nábore a vzdelávaní vašich zamestnancov.

Ročné zúčtovanie záloh

V súvislosti s vedením mzdovej agendy sme pripravení pre vašich zamestnancov vykonať ročné zúčtovanie záloh na daň z príjmov fyzických osôb, prípadne pre nich vystaviť potvrdenie o vyplatených zdaniteľných príjmoch a zrazenej dani.

Ďalšie služby

Na základe požiadaviek poskytneme aj ďalšie služby, napr. administratívu v oblasti fakturácie a následnej správy pohľadávok, elektronické bankovníctvo, vypĺňanie štatistických formulárov, služby ktoré sa týkajú mzdových a pracovnoprávnych povinností a ďalšie.

Kontakt


Firemné údaje

 • Sídlo firmy:KEY PARTNERS s.r.o.
 •  Zámocká 32
 •  811 00 Bratislava
 • Prevádzka:Podjavorinská ulica, Lučenec
 •  (parkovisko Tesco)

Kontaktné údaje

 • email:key.partners.sro[@]gmail.com
 • mobil:+ 421 904 806 170

Kontaktný formulár

 • Meno a priezvisko*
 • Email:*
 • Tel.:*
 • Odkaz*
 •  
 •  
© 2011 - 2014, všetky práva vyhradené pre Keypartners s.r.o.
webdizajn webtrix